Modificări importante în materia societăților comerciale

Astăzi, 05 noiembrie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea  transferului de pă rți sociale și a vă rsă rii capitalului social prin modificarea Legii societă ților nr. 31/1990. Vă  prezentăm mai jos o serie de modificări importante, ce vizează societățile cu răspundere limitată.  

A. Eliminarea procedurii opoziției  

  • Potrivit noilor modificări, în cazul transferului de părți sociale către un terț se elimină procedura  opoziției pe care o puteau face creditorii societății sau alte persoane care justificau un interes cu privire  la transfer, astfel încât transferul se poate face mult mai rapid și va implica mai puține formalități de  urmat.  

B. Posibilitatea modificării cvorumului și a majorității necesare cu privire la cesiunea părților  sociale către terți  

  • O altă schimbare esențială introdusă prin noua reglementare este reprezentată de modificarea  prevederilor care, în cazul transferului de părți sociale către terți, impuneau respectarea obligatorie a  unui cvorum și a unei majorități de ¾ din capitalul social al societății, în adunarile generale ale  asociaților care hotărau aprobarea unui asemenea transfer.  
  • Noua reglementare permite o modificare a actului constitutiv al societății respective, care să permită  asociaților să stabilească condiții de cvorum și majoritate mai mici, astfel eliminând posibilitatea de  blocaj la vot, în cadrul adunării generale a asociaților.  

C. Simplificarea înregistrării transferului la Registrul Comerțului  

  • A fost, de asemenea, eliminată obligația de înregistrare în Registrul Comerțului a contractului de transfer de părți sociale urmând ca transferul respectiv să se faca în baza actului constitutiv actualizat cu datele de identificare ale noilor asociați.  

D. Capitalul social, vărsarea capitalului social și valoarea unei părți sociale  

i. s-a înlăturat cerința cu privire la capitalul social minim de 200 RON la constituirea unei societăți cu răspundere limitată;  

ii. s-a înlăturat valorea minimă de 10 RON a unei părți sociale;  

iii. s-a eliminat necesitatea de a dovedi efectuarea vărsămintelor capitalului social la constituirea unei societăți cu răspundere limitată.